Pestovanie

Prečo pestovať konopu siatu?

konopna stonkaKonopa siata predstavuje unikátnu zmes vysokých výnosov, nenáročnosti pestovania, širokej škály využitia a ekologického potenciálu. V dobe, keď slovenskí pestovatelia majú čoraz väčšie problémy nájsť plodinu, ktorá im zabezpečí potrebné finančné návraty, predstavuje konopa siata veľmi perspektívnu plodinu. Z tejto priadnej a olejodarnej rastliny sa zúžitkuje konopná slama na výrobu konopného vlákna a pazderia, ale aj konopné semeno na výrobu výživných potravín a krmív. Okrem vysokých výnosov a nízkych vstupov má táto plodina mnoho iných výhod, vrátane vylepšenia štruktúry pôdy, potlačenie buriny a rozšírenie biodiverzity miestnej fauny.

Vzhľadom na to, že konopa siata je nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ a širších trhov ešte stále málo rozšírenou komoditou, je pre jej úspešné dopestovanie a zúžitkovanie nevyhnutná úzka spolupráca pestovateľa so spracovateľom od samého začiatku. Spracovatelia vedia poskytnúť najpresnejšie informácie o najvhodnejších odrodách, sejbe, zbere a pozberovej úprave pre konkrétnu situáciu každého pestovateľa. Každý spracovateľ tiež uplatňuje vlastné kvalitatívne požiadavky na vstupnú surovinu, či už konopnú slamu alebo semeno.

V súčasnosti na Slovensku stále chýba linka na spracovanie konopnej slamy, čo znamená, že pestovanie konopy siatej na slamu je zatiaľ problematické. Napriek tomu poskytuje spoločnosť hempo s.r.o. pestovateľom zmluvu na dopestované konopné semeno za vopred dohodnutú cenu, a pomáha im umiestniť zvyšnú slamu na iné trhy.

 

Kto môže pestovať konopu siatu?

Po legislatívnej zmene, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2009, platia na pestovanie konopy siatej nové, zjednodušené pravidlá. Pestovatelia, ktorí poberajú priame platby na plochu (SAPS), môžu pestovať konopu siatu bez povolenia. Stačí prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) požiadať o priamu platbu na plochu zasiatu konopou siatou, a splniť podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z.z., najmä paragrafu 9 ods. 2 (dodanie overených kópií oficiálnej návesky, alebo uznávacieho listu osiva). PPA v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) zriaďuje dozor nad pestovanými plochami, a organizuje odber vzoriek z pestovaných plôch podľa legislatívy EU. Je dôležité vedieť, že pestovatelia môžu zasiať iba vybrané odrody konopy siatej, uvedené v Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. Tento zoznam sa obnovuje každý rok. Na poskytnutie priamych platieb neboli oprávnené dve odrody uvedené v Spoločnom katalógu (Finola a Tiborszallasi). Odrodu 'Finola' bude možné v roku 2014 pestovať už aj na Slovensku.

 

Hľadáme pestovateľov na rok 2014

Ak máte záujem o pestovanie konopy siatej, neváhajte sa na nás obrátiť na adrese info@hempo.sk. Poskytneme Vám všetko potrebné k úspešnému dopestovaniu tejto plodiny, vrátane certifikovaného osiva, podpory a poradenstva pri pestovaní a zbere, až po zazmluvnenie odberu plodiny za vopred dohodnutú cenu. 

 

Keďže na Slovensku zatiaľ nie je zavedená linka na spracovanie konopnej slamy, zazmluvňujeme pestovateľov na pestovanie konopy siatej na semeno. Pestovateľov zazmluvňujeme na Slovensku už od momentu, keď sa znovu umožnilo pestovanie konopy siatej v roku 2009. Vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali sme si istí, že Vám budeme vedieť poskytnúť všetko, čo budete potrebovať pre úspešnú úrodu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

 

Termíny:

Začiatok februára - objednávanie certifikovaného osiva

Apríl - máj - sejba

September - zber na semeno